Få med deg dette!

Snakkepakken Malinovsky samisk språk Lena lek barn Rammeplanen 2017 barnehage småskole kurs

Kurs 26.9.18

Thon Hotel Linne
Oslo 09:00-15:00
PDF med info her!

Les mer »
samisk barn lek språk snakkepakken malinovsky

Spennende samisk for de yngste!

Fortellinger, sangregler, matretter, formingsaktiviteter og leker! Heftet er på bokmål og retter seg mot barn i 1-12-årsalderen. Hvit spiral og plastomslag. Kun 279 kroner!

Les mer »

Snakkepakken®, ditt personlige språkverktøy!

Leter du etter gode verktøy og metoder for å støtte noen i å utvikle språk? Da er du ikke alene! Mange leter etter det samme som deg. Derfor ble Snakkepakken® utarbeidet, for å styrke språkferdigheter - uansett morsmål. Rundt om i landets barnehager og småskoler er det mange som kan dra stor nytte av din hjelp og støtte for å utvikle språk, som i tillegg til sitt morsmål skal lære norsk eller som av ulike årsaker strever med sitt norske morsmål. Med Snakkepakken® er du godt rustet til å gi dem hva de trenger!

Eventyrlig Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
Språklig smågodt i løsvekt!
Hvorfor språkstimulering?
Førskolealderen er den aller viktigste utviklingsperioden for språk. Barnehagen skal tilrettelegge et godt språkmiljø for alle barn. Rammeplanen legger vekt på at stimulering av barns språk er en av de viktigste oppgavene i barnehagen. Ferdigheter i språk, kommunikasjon og sosial handlingsdyktighet betegnes som basiskompetanse. Snakkepakken® er et håndfast og konkret verktøy som gjør det enkelt for hele personalgruppa å stimulere barns helhetlige utvikling gjennom aktiviteter som fortelling, lek, regler og sang.

Mange barn som strever med språk har en sviktende begrepsutvikling, språkvanskene vil ofte vise seg både når det gjelder å forstå og uttrykke seg. Språk læres ikke automatisk ved at barn oppholder seg i barnehage, så enkelt er det ikke. Å lære språk tar tid, og det er ikke nok å høre det. Barn må være aktive i språklig samspill med andre barn og voksne i et godt språkmiljø. Det viktigste språkarbeidet du gjør er å møte barn der de befinner seg språklig sett og knytte språket opp mot dagligdagse erfaringer. I tillegg kan det være nyttig for deg å ha et pedagogisk verktøy slik at du kan tilrettelegge mer strukturerte opplegg for å styrke språkinnlæringen.

Innholdet i Snakkepakken®
Snakkepakken® er en basispakke med språkstimulerende materiell som appellerer til barn og voksne i barnehage og småskole. Snakkepakken® er satt sammen av rundt 150 gjenstander, spill og bøker. Alt kan kombineres på utallige måter for å gi deg og barna stor fleksibilitet og frihet. Innholdet er nøye gjennomtenkt og er satt sammen for å kunne dekke seks nærværende områder:

MAT – KLÆR – KROPP – HUS - DYR – FARGER

Gjenstandene er solide, og vil gi ulik taktil opplevelse, samtidig som det er lagt vekt på at innholdet skal tåle å bli brukt av ivrige barnehender. I Snakkepakkens spennende verden bor blant annet Gullhår og de tre bjørnene, Bukkene Bruse, Rødhette, Geitekillingen og dyrene fra Skinnvotten. Du får 48 fortellinger fordelt på de fire heftene Eventyrlig inspirasjon 1-4. Blant materiellet er det tre dukkefamilier i tre generasjoner (Europa, Asia og Afrika), indianere, ei heks, en lege, en baker/kokk, ei linedanserinne, tremøbler, gårdsdyr, jungeldyr, skogsdyr, arktiske dyr, insekter, fugler, frukt, grønnsaker, trær, Thomas og Emma som tøydukker, troll, Lydlotto, Rimlotto, Mine første tusen ord-boka ... alt setter fart på lek og fantasi. Snakkepakken® gir deg og barna motivasjon og mulighet til å delta aktivt på et meget tidlig tidspunkt i tilegnelsen av et språk. Materiellet er enkelt å bruke uansett pedagogisk bakgrunn. Kjøp Snakkepakken® her! 

Det finnes flere gjenstandspakker:
Snakkepakken®, Snakkepakken® Ekstra og Snakkepakken® samisk.

snakkepakken malinovsky lena språk lek språkverktøy
Klikk, og hør forfatteren!

Samlingsstund med Snakkepakken® lar deg bruke gjenstander fra alle pakkene. "Med dette gøyale heftet går du aldri tom for ideer! Finn raskt og enkelt leker, regler og sanger og sett dem sammen til en samling. Er temaet dyr, velger du kanskje leken Dyrevokaler i posen, reglen Sjiraffen vasket seg med såpe og sangen M-Æ, sa en liten grønn frosk. Du kan også bruke aktivitetene i smågrupper, med ett barn, ved måltid, under hvilestund, i garderoben, på tur, som morsmåls-støtte og til innlæring av et andre- eller fremmedspråk. Heftet inneholder 180 leker, regler og sanger fordelt på de seks områdene". Kjøp det her.

Snakkepakken® Malinovsky språk

Snakkepakkeboka
Snakkepakkeboka gir deg en leken og konkret innføring i tankegangen som ligger til grunn for Snakkepakken®. Boka er rikt illustrert. Du får mange bruksideer, organiseringstips, ei praktisk låneliste og en god oversikt over alt materiellet. Forfatter og utvikler Lena Malinovsky deler engasjement og entusiasme, oppskrifter og oppfatninger rundt hvordan du kan styrke språkarbeidet med enkle grep.

Boka har samme oppbygging som kurs i bruk av Snakkepakken® - "Tre inn i Snakkepakkens verden", "Barna vi jobber med", "Hva er språk?", "Helhetlig utvikling", "Ordforråd og ordforståelse", "Lur lek med lyd" og "Samling". Kjøp Snakkepakkeboka her!

 

 
Snakkepakken® Malinovsky språk
 
Snakkepakken® Malinovsky språk
 
Snakkepakken® Malinovsky språk
 

Eventyrlig inspirasjon-heftene har 48 fortellinger og 288 aktivitetsideer. Eventyrlig inspirasjon 1 og 2 følger med i Snakkepakken® og selges i tillegg enkeltvis.For å synliggjøre innhold og leke fortellingene i Eventyrlig inspirasjon
3 og 4 bruker du gjenstander fra Snakkepakken® og Snakkepakken® Ekstra. Løse hefter her!

 

Snakkepakken® Ekstra
Eventyrlig Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
100 ekstra gjenstander! 24 ekstra fortellinger! 144 ekstra aktivitetsideer!

Bruk av Snakkepakken®
Rammeplanen sier noe om formell og uformell læring. Snakkepakken® kan du bruke helt voksenstyrt, i samspill mellom deg og barn, og av barn på egenhånd eller i smågrupper. Som ethvert annet verktøy lønner det seg for deg å rydde gjenstandene tilbake dit  du oppbevarer Snakkepakken®. Snakkepakkeboka gir deg tips til organisering og oppbevaring av materiellet. Lenas erfaring er at det er viktig å synliggjøre Snakkepakken® i hverdagen, slik at den blir ofte brukt av hele personalet. Flere brukere plasserer Snakkepakken® på hyller eller i et glasskap på et strategisk sted, lett tilgjengelig.

Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk

På kurs i bruk av Snakkepakken® sier mange at de får impulser og større forståelse for språkarbeidet. De vil derfor jobbe mer strukturert og systematisk for å oppnå progresjon hos hvert enkelt barn. Men hvordan gå frem? Hvilke aktiviteter? Hvilken rekkefølge? Hvordan flette Snakkepakken® inn i egne ukeplaner, månedsplaner og årsplaner? De fleste blir hoppende glade når de oppdager at det finnes en serie som gir dem svar på alle spørsmålene de har! Året rundt-serien inneholder tolv månedsplaner hvor Snakkepakken® er flettet inn. Året rundt-boka gir deg rikelig med inspirasjon og ideer gjennom et helt år! "Hemmeligheten" er at en organisert hverdag skaper økt lek og læring. Året rundt-seriens plakatsett og fargeleggingshefte kjøper du her.

Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
Året rundt-serien har gøyale månedsplaner i retrostil! Står som en bordkalender. Første fortelling i hvert Eventyrlig inspirasjon-hefte er tilpasset augustplanen. Fortelling to til septemberplanen og så videre. Fire fortellinger å velge mellom hver måned!
 

Mål og hensikter
Tanken med Snakkepakken® er at du skal få et gjennomarbeidet språkutviklingsverktøy, som du kan bruke for å skape motivasjon og lystbetonet bruk av språk. Lek med Snakkepakken® vil gjøre deg mer oppmerksom på en systematisk tilnærming, og sikrere i språkarbeidet. Du gir barn mulighet til deltagelse på et tidlig tidspunkt, de tilegner seg språk på en morsom, variert og grundig måte. Målet er at de skal forstå hva andre sier, selv uttrykke seg, og bruke ulike funksjoner av språket, som for eksempel det å spørre, fortelle og informere. I tillegg er hensikten at språket skal bli et godt redskap for tanken.

Det er meningen at innholdet i Snakkepakken® skal styrke både morsmål og nye språk. Dette kan skje i samling, men vel så viktig er det at du har redskaper til å legge inn kvalitet i språklek i rutinesituasjoner i løpet av dagen. I en «ventesituasjon» kan du for eksempel oppnå oppmerksomhet og få flettet inn tilegnelse av begrep ved å sette navn på ting og hendelser, eller fortelle en liten historie ved hjelp av gjenstander.

Det viktigste med språktilegnelse er at det skjer lystbetonet, at barna synes det er morsomt og at de får et ønske om å delta i sosial sammenheng. Ved å bruke Snakkepakken® vil både barn og voksne bli engasjert i gledesfylt læring. Når du tilrettelegger på et nivå der barnet har sjansen til å oppleve mestring, får det delta uansett språklige ferdigheter. Trikset er at du gir barna opplevelse av trygghet og tro på sin evne til språktilegnelse, slik at de blir motiverte for å åpne opp for læring. Språktilegnelse fordrer mye repetisjon. Med det varierte materiellet kan overlæring skje ved at barna får gjentakelser uten at det blir kjedelig. Alle barn trenger støtte når de skal lære språk. I begynnelsen vil barna trenge mye hjelp for å oppleve mestring, men etter hvert vil de føle seg så dyktige at de kan klare seg med minimal støtte.

Synliggjøring av språket
70 % av de sanseinntrykkene vi tar inn, er gjennom synet. Når du bruker tredimensjonalt materiell for å synliggjøre ord, vil barna få god og informert variasjon om nye begrep gjennom ikke bare syn, med også gjennom hørsel og følesans. Dermed vil de ha optimal mulighet for å forstå og huske det som blir formidlet. Barna blir mer engasjerte, og det blir lettere for dem å være oppmerksomme over tid. Barn elsker overraskelser og spenning, noe som fører til forventning og motivasjon. Inspirert av Nybergs (1998) metode  ligger det en fin pose i Snakkepakken®, der du kan gjemme gjenstander knyttet til ord, fortellinger og sanger. «Kom aldri tomhendt til en samling.»

Rødhette og ulven - Gjenstander og nøkkelord
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky
 
Snakkepakken® gjenstander språk Eventyrlig Året rundt Malinovsky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fortellingen Rødhette og ulven er substantivene Rødhette (jente), kurv, kake, saft, ulv, seng, bestemor og jeger nøkkelord. Fortellingen blir mer forståelig når du har nøkkelordene i form av gjenstander. Gjenstandene i kombinasjon med en lekende formidling synliggjør tekst og innhold til alle barna. Nøkkelordmetoden får du grundig beskrevet i Året rundt-boka. Metoden fletter 180 nøye utvalgte ord inn i ulike aktiviteter og låser opp for en større forståelse. Barna vil lettere forstå sammenhenger og knytte ord til gjenstand og funksjon. Ved å bevege gjenstandene, kan du få fram flere ordklasser enn substantiv; Verb: Ulven går. Adjektiv: Den skumle ulven går. Preposisjon: Ulven går gjennom skogen, mellom trærne (det er et lindetre i Snakkepakken®, et eiketre, et grantre og en palme i Snakkepakken® Ekstra og et bjørketre i Snakkepakken® samisk).

Det er viktig at du ser på barnet som en helhet når det gjelder språkinnlæring. Ferdigheter fra de ulike utviklingsområder, som det følelsesmessige, det kognitive, det sosiale, det sansemotoriske og det estetiske vil være med på å stimulere det språklige området. Derfor er det av betydning at barna får inspirasjon til variert stimulering av alle områder. I en innlæringsfase blir det viktig å få bruke det barnet kan godt, så det kan uttrykke seg på andre områder enn det språklige. Snakkepakken® oppmuntrer til en rekke aktiviteter med utfoldelse gjennom bevegelse og kreativitet som form, farge og musikk. Dette er aktiviteter som kan gi mestring uansett språkferdigheter, samtidig som språket blir knyttet til opplevelsen. Kapittel 4 "Helhetlig utvikling" i Snakkepakkeboka har en spennende plansje som synliggjør og forklarer hvilke punkter du bør navigere enhver aktivitet etter for å oppnå best mulig effekt.

De mest foretrukne hovedstiler for læring hos barn ser ut til å være den auditive, den visuelle og det å bevege seg, ta på ting og gjøre noe med ting. Derfor er det ingen tilfeldighet at du vil oppleve at Snakkepakken® gir barna inspirasjon til å se, høre, røre og gjøre.

Eventyrlig Året rundt Snakkepakken® Malinovsky språk
Suppleringspakke, nyhet juni 2015! Her finner vi verdensborgere fra Asia og Afrika.

Leken
Barns lek er et felles grenseløst språk uansett morsmål. I leken møtes barn. Ved å være med på aktiviteter som gjøres med gjenstandene, blir språkbruk ufarliggjort, og barna vil få felles erfaringer. På denne måten får barna mulighet til inkluderende tilhørighet i videre lek. Ved bruk av Snakkepakken® viser det seg stort sett at det ikke er morsmålet som avgjør hvem barna vil leke med. Det er gjenstandene og aktivitetene som lokker. Barnegruppen er en ressurs, der barna lærer av hverandre. Språksterke barn blir en støtte for dem som ikke har kommet like langt i språktilegnelsen.

Dersom et barn har et lite ordforråd, er det vanskelig å delta i rollelek siden barnet må kle på handling og replikker med ord. Snakkepakken® inspirerer til overført lek, en type lek som ikke nødvendigvis krever verbalt språk. I overført lek kan barn gi liv til en gjenstand ved å gi den bevegelse og lyd. Dette vil synliggjøre ord, og derved kompensere for en god del av barnas manglende ordforråd. Å gjøre gjenstander levende i lek, gir både barna og deg fordeler: Fokus blir flyttet vekk fra dere, og det blir lettere å leke mer fritt og uhemmet. Lek med gjenstander fra Snakkepakken® blir således en viktig uttrykksform.

CD-en har høsten 2011 fått ny layout og nytt etui. CD-heftet er plassert i en slisse på innsiden av etuiet og er enkelt å ta ut og inn.
 

Få et begrep og du vil begripe
Når vi snakker sammen, er det nødvendig med en felles begrepsforståelse. Når barn ikke har tilegnet seg nok begreper, vil de ikke oppfatte meningsinnholdet, og de vil snakke uten helt å forstå hva hvert ord betyr. Det å lære seg et begrep er en komplisert læringsprosess, som vil innvirke på barnets læreforutsetninger. Barna møter de spontane begrepene i konkrete hendelser i «her og nå» situasjoner i sosial kontakt og i kontakt med gjenstander. Du finner aktiviteter der det forekommer mange hverdagsbegrep, som er nyttige for barn å lære for å kunne delta i sosialt samspill. Mange av sangene oppmuntrer til innlæring av begrep. Når vi skal lære om kropp, bruker vi sanger der vi kan bruke kroppen og oppleve gjennom bevegelse. Vi synger det vi gjør og gjør det vi synger. Eksempler på sanger er "Alle som har kommet" (spor 6) og "Hendene på hodet" (spor 8) på Snakkepakkens CD.

 

Snakkepakken® Eventyrlig Året rundt Malinovsky språk
 
Snakkepakken® Eventyrlig Året rundt Malinovsky språk
 
 
Snakkepakken® Eventyrlig Året rundt Malinovsky språk

I fortellingen Gullhår og de tre bjørnene får barna oppleve motsetninger som stor og liten (bjørn), høy og lav (stol), full og tom (grøtbolle). Vi følger Nyborg som mente at innlæring av begrepssystemer, som for eksempel farge, form, struktur, stofflighet, smak, lukt, klang, funksjon, vekt, størrelse og temperatur, vil gjøre det lettere å tilegne seg språket. Lev Vygotsky (1896-1934), psykolog fra Hviterussland, skal ha hevdet at evnen til å tilegne seg mer abstrakte, akademiske begrep, som barn møter i skolen, er helt avhengig av godt innlærte hverdagsbegrep.

Se på språket utenfra
D
et er en fordel for barn å være språklig bevisste når de skal lære å lese og skrive. Med utstyr fra Snakkepakken® kan du støtte barna i å få en distanse til språket og rette oppmerksomheten mot hvordan noe sies, ikke bare mot hva som sies. Barna kan blant annet bli bevisste på lange og korte ord ved å klappe stavelser som i mus og elefant.

Snakkepakken® Malinovsky språk Året rundt Eventyrlig
 
 
Snakkepakken® språk Malinovsky Året rundt Eventyrlig

De kan leke med språklyder for å oppdage at ord består av lyder, i mus finner vi tre lyder: /m/, /u/ og /s/. I tillegg er det spennende å oppdage sammensatte ord som hanefjær og pæretre, koble et talt ord til en gjenstand, og bruke rim som pære/gjerde, bisk/fisk, kua/lua, pæra/fjæra, pingvin/appelsin i en lyttende og følende trekke-opp-av-posen-aktivitet. Når det gjelder språklig bevissthet, viser det seg at kartleggingsskjemaet TRAS (Tidlig Registrering Av Språk) og Snakkepakken® kan utfylle hverandre på en god måte.

Språkinnlæringsmetoden TPR (Total Physical Response)
For å fremme barnas forståelse og utvide ordforrådet og ordforståelsen, støtter vi oss blant annet til TPR, utviklet av psykologen James Asher (1929-). TPR er en metode for andrespråkinnlæring, som også kan anvendes for å utvikle morsmålet. Metoden legger vekt på at språket skal knyttes til handling. Oppmuntre barn til å utføre handlinger som svar på oppfordringer og beskjeder: gi meg eplet, kjør bilen til meg, kil Ola på haken, med den røde fjæren. Slik vil barna kunne vise at de har forstått og oppleve mestring gjennom aktiv deltakelse tidlig i språktilegnelsen. Når barn fysisk får utføre en beskjed og se andre gjøre den, vil de lettere konsentrere seg om meningsinnholdet, og det gir en bedre effekt enn om de får oppgaven forklart eller oversatt til morsmålet. Barns fremgangsmåte for å lære språk varierer. Noen velger å snakke kun med få ord, mens andre vil vente, noen ganger i måneder. TPR-metoden er opptatt av at språkinnlæring skal være uten stress, og derfor skal du ikke legge noe press på barna når det gjelder å snakke morsmålet eller et nytt språk. De må få lytte seg inn i språket, delvis forstå meningen i det de hører og føle seg klare, før de velger å snakke. TPR-metoden er ytterligere omtalt i Snakkepakkeboka, side 83.

Le, lek og lær
Lek med Snakkepakken® kan gi engasjement og god bevisstgjøring når det gjelder språkinnlæring for førskolebarn og barn i småskole. Innholdet gir muligheter til varierte aktiviteter som styrker barns språk og begrepsutvikling i et inkluderende fellesskap. Tanken er å legge vekt på glede og gøy i språktilegnelsen, og la barna få se, høre og gjøre i en lekende måte å lære på. Snakkepakken® er som en interaktiv idebank, jo mer du bruker den, flere nye ideer vil du få.

Om forfatterne og utviklerne
Lucie Fossum Ihlen er utdannet fysioterapeut og spesialpedagog med førskolelærerbakgrunn. Hun var ansatt mange år ved et pedagogisk fagsenter i Oslo. Hun avsluttet arbeidet med Snakkepakken® sommeren 2011.

Lena Wallgren Wagner Malinovsky (1965–) har bachelorgraden Børnehavepedagog fra Jydsk Børnehaveseminarium i Danmark (1989–1992), og en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med fordypning i Norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo (2006–2011). I 12 år var hun pedagogisk leder ved de flerkulturelle avdelingene Solsiden og Pepperkakehuset i Oslo. Hun utvikler stadig språkmateriell og har snart holdt 1000 kurs over hele landet.

Eneforhandler:
Riktige Leker AS.

Kilder:
Den magiske sprogpose (1998) Marie-Louise Nyberg.
Beskrivelsene av begrepsapparatet ble kategorisert av den norske forskeren innenfor kognitiv læringspsykologi Magne Nyborg (1927–1996).

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering