Få med deg dette!

samisk barn lek språk snakkepakken malinovsky

Spennende samisk for de yngste!

Fortellinger, sangregler, matretter, formingsaktiviteter og leker! Heftet er på bokmål og retter seg mot barn i 1-12-årsalderen. Hvit spiral og plastomslag. Kun 279 kroner!

Les mer »

Vi lager Snakkepakken®!

Snakkepakken® er skapt av Oslo-pedagoger og selges av Riktige Leker.

Lena Malinovsky er utvikler av Snakkepakken® og kursholder

Kursholder Lena Wallgren Wagner Malinovsky utvikler Snakkepakken® og Året rundt-serien. Hennes brennende interesse for nøkkelord, gjenstander og lek gir foreldre, studenter, ansatte i barnehage og småskole og først og fremst akkurat DEG!, mange ideer til hvordan språktilegnelse kan tilrettelegges. Lena illustrerer og skaper stadig nytt aktuelt materiell. Barnehagepedagogen har en bachelorgrad i pedagogikk fra Danmark (1989-1992). I tillegg har hun en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med fordypning i norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo (2006-2011). I 12 år ledet hun en korttidsavdeling i Oslo hvor barn, foreldre og kollegaer hadde opprinnelse fra forskjellige land. I samarbeid med musikkmaker Petter Foss lager hun språkpedagogiske musikkprodukter.

I 2017 ferdigstilte Lena det unike materiellet Snakkepakken® samisk, med rundt 30 unike gjenstander og et hefte på bokmål. Lena vil veldig gjerne at Året rundt med Snakkepakken® samisk skal bli tilgjengelig på nord-, sør- og lulesamisk også, så kryss fingrene for at en oversettelse vil bli en realitet!

Hun ga også ut Samlingsstund med Snakkepakken®: 180 leker, regler og sanger med gjenstander fra Snakkepakken®, Snakkepakken® Ekstra og Snakkepakken® samisk! Hun lagde tekst til 24 sangregler til fortellingene i Eventyrlig inspirasjon 1 og 2, sangreglene får i skrivende stund melodi og skal utgis på CD. Du vil få med notehefte for piano, gitar og ukulele, så gjør deg klar til å slippe musikkgleden løs! Lena er også i gang med å tenke ut hvordan hun kan imøtekomme ønskene om et hefte for de aller yngste, og tegn til tale-bilder på Året rundt-plakatene. Hva ønsker DU deg? I gruppa "Snakkepakkens venner" på Facebook kan du delta i en meningsmåling og si hva nettopp DU ønsker skal bli neste produkt i snakkepakkens verden!
lena@snakkepakken.no 41 01 07 04

Musikkmaker Petter Foss var heltidskonsulent for Malinovsky Metodikk fra januar 2014 til desember 2015. Petter hjelper til på mange av kursreisene og har i 2018 fortsatt ansvar for formgivning av alt materiell. Petter har nesten 30 års erfaring fra Utenriksdepartementet hvor han blant annet arbeider med norgesprofilering og nettbasert læring. I 2012 tonesatte Petter den musikalske lekefortellingen "Gutten som hadde vondt". I dette øyeblikk skaper han musikk og noter til 24 sangregler. Den musikalske lekefortellingen"Kona i skogen" og åtte sangregler til fortellingene i Snakkepakken samisk er også blant oppgavene som ligger på arbeidsbordet hans.

Lucie Fossum Ihlen

Medutvikler Lucie Fossum Ihlen arbeidet med Snakkepakken® frem til sommeren 2011. Fysioterapeut og spesialpedagog med førskolelærerbakgrunn. Ansatt ved et pedagogisk fagsenter i rundt ti år. Ledet språkgrupper med musikkterapeut og musikkpedagog der begrepstilegnelse foregikk gjennom musikk og bevegelse. Bred erfaring med barns språktilegnelse og personalveiledning.

 

Eneforhandler Riktige Leker

Norges flotteste lekebutikk! Stiftet i 1946 av førskolelærere, barnepsykologer og andre med sterk interesse for barns oppvekstvilkår.

Snakkepakken®, Ekstra-pakken og samisk pakke har nøye utvalgte gjenstander.
Innholdet kommer fra over 10 land og 30 leverandører som igjen har flere produsenter.
Materiellet er av høy kvalitet og valgt fra verdens ledende lekeprodusenter.

Innhold i Snakkepakken®, leketøy kontra illustrasjonsmateriell
Materiellet i Snakkepakken® tilbyr barn å se, å høre, og i de fleste tilfeller også å røre ved og gjøre noe med språket som følger aktivitetene. Dette bidrar til språkutvikling fordi barn får en grundig bearbeidelse av informasjon, de blir aktive deltagere i egen språktilegnelse. Innhold betegnet som leketøy er testet og godkjent etter gjeldende sikkerhetsregler. Det er allikevel svært viktig å være klar over at enkelte av gjenstandene ikke går under betegnelsen leketøy. Noen figurer er illustrasjonsmateriell som kun skal disponeres av voksne og unge over 14 år. Dette gjelder de gjenstandene som er meget små, og som i tillegg er av metall. Oppbevar derfor dette materiellet utenfor barns rekkevidde, og vær alltid sterkt nærværende når materiellet benyttes.

riktigeleker.no
Telefon: 22 01 78 51
E-post: ordre@riktigeleker.no

Besøksadresse: Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Åpningstider:
Mandag–fredag 09.30–18.00
Lørdag 09.30–17.00

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering