Få med deg dette!

Snakkepakken Malinovsky samisk språk Lena lek barn Rammeplanen 2017 barnehage småskole kurs

Kurs 26.9.18

Thon Hotel Linne
Oslo 09:00-15:00
PDF med info her!

Les mer »
samisk barn lek språk snakkepakken malinovsky

Spennende samisk for de yngste!

Fortellinger, sangregler, matretter, formingsaktiviteter og leker! Heftet er på bokmål og retter seg mot barn i 1-12-årsalderen. Hvit spiral og plastomslag. Kun 279 kroner!

Les mer »

Priser og informasjon

Snakkepakken Malinovsky Metodikk kurs
Heldagskurs på Thon konferansehotell 2000 kroner


Kurs "rett hjem" på personalmøte og planleggingsdag:
kurs@snakkepakken.no og telefon 41 01 07 04


 • 3 timers kurs inntil 40 deltagere: 19 500 kr. (475 kroner pr. p. over 40 deltagere)
 • 4 timers kurs inntil 40 deltagere: 21 000 kr. (525 kroner pr. p. over 40 deltagere)
 • 4,5 timers kurs inntil 40 deltagere: 23 500 kr. (575 kroner pr. p. over 40 deltagere)
 • 5 timers kurs inntil 40 deltagere: 25 000 kr. (625 kroner pr. p. over 40 deltagere)
 • 5,5 timers kurs inntil 40 deltagere: 27 500 kr. (675 kroner pr. p. over 40 deltagere)
 • 6 timers kurs inntil 40 deltagere: 29 000 kr. (725 kroner pr. p. over 40 deltagere)

Tillegg

 • 100 kroner pr. time reisevei, fra Haga til kursstart og fra kursslutt til Haga
  Ingen timeberegning ved overnatting - 23.00-07.00
 • Kilometergodtgjørelse 4,00 pr. km. (Fra Haga)
 • Eventuelle parkeringsavgifter, fly- buss- taxi- og båtutgifter
 • Dobbeltrom ved overnatting

Praktisk informasjon

 • Kursholder bestiller hotell og fly
 • Faktura sendes i etterkant av kurset om ikke annet er avtalt
 • Forberedelser og opprydding: 1/2 time i forkant og 1/2 time i etterkant
 • Kursholder har med projektor, lap top, høyttalere, skjøtekabel og Snakkepakken®
  Større lokaler bør ha takprojektor og vegghøyttalere
 • Lokalet må ha lerret, tre avlange bord til gjenstander og ståbord til manus og lap top
 • Bestiller klargjør lokale, stoler og bord til kursholder og deltagerne

 
3.1.18: Prislista er foreløpig uendret fra 1.1.13.

 • Kurshefte og kursbevis inkludert

Tilbakemeldinger fra kursdeltagere

Foto: © Malinovsky Metodikk

Les hva deltagere mener om kurs i bruk av Snakkepakken®.

Les mer »
Idium Portalserver 3.0idium webpublisering