Få med deg dette!

samisk barn lek språk snakkepakken malinovsky

Spennende samisk for de yngste!

Fortellinger, sangregler, matretter, formingsaktiviteter og leker! Heftet er på bokmål og retter seg mot barn i 1-12-årsalderen. Hvit spiral og plastomslag. Kun 279 kroner!

Les mer »

Heksa fra Tryll

En magisk limerick.

Illustrasjon: Malinovsky Metodikk

Heksa fra Tryll hadde hatt
og en hokuspokuskatt.
Da en mus ved en kost
satt og spiste en ost
skal jeg si de tok beina fatt!

Gjenstander: Heks, katt, mus, ost, rimlottobrikken kost.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering