Få med deg dette!

samisk barn lek språk snakkepakken malinovsky

Spennende samisk for de yngste!

Fortellinger, sangregler, matretter, formingsaktiviteter og leker! Heftet er på bokmål og retter seg mot barn i 1-12-årsalderen. Hvit spiral og plastomslag. Kun 279 kroner!

Les mer »

En mann fra Oslo

En hovedstadslimerick.

Illustrasjon: Malinovsky Metodikk

En mann fra Oslo satt på et gjerde.
På asfalten gikk det ei sulten skjære.
De slo av en prat
om drikke og mat
mens de delte ei diger pære.

Gjenstander: Mann, gjerde, svart filtbit, skjære, pære.

Idium Portalserver 3.0idium webpublisering