Få med deg dette!

snakkepakken malinovsky lena språk lek språkverktøy

Allerede en bestselger!

Adventsgave nr 1!
180 leker, regler og sanger!
Samlingsfavoritt!

Les mer »

Akkurat nå ...

... er Malinovsky opptatt av limericks!

Snakkepakken

En limerick er et kort, gjerne spøkefullt dikt på fem linjer, med enderim etter mønsteret aabba. Første, andre og femte linje har likt enderim, det samme gjelder tredje og fjerde linje, som i tillegg er noe kortere. Første linje skal helst omtale et stedsnavn og en person, et vesen eller et dyr. En vellykket limerick har god rytme, overraskende rim og ordspill og et humoristisk poeng. Rimformen har vært i bruk på engelsk i flere hundre år, men først i 1898 fikk den navnet limerick (New English Dictionary). Følgende vittige limerick skal være skrevet i 1910:

A wonderful bird is the pelican.
His mouth will hold more than his belican.
He can take in his beak
enough food for a week.
But I'm damned if I know how the helican!

Nå har jeg laget syv «barnevennlige» limericks, du finner dem på områdene kropp, mat, klær, hus, dyr og farger, og en eventyrlimerick.
Her er en til:

En rosa gris fra Paris
elsket å spise ris.
«Hipp hurra!» sa en hai
«for søttende mai!»
Så tok grisen og haien en is.

http://www.facebook.com/SnakkepakkenIdium Portalserver 3.0idium webpublisering